032 32 02 83

[email protected]

Адхезивни мостове (Мостове без изпиляване)

Екипът на Дентетика  предлага нови възможности за лечение на своите пациенти. В случаите, когато Ви липсва зъб, той вече може да бъде възстановен без да се изпиляват здравите съседни зъби.
Позовавайки се на  последните върхови достижения на науката, на мястото на липсващия зъб, може да бъде направен така нареченият адхезивен мост.
Адхезивните мостове позволяват минимално-инвазивна интервенция върху съседните зъби, без те да се изпиляват и обличат в корони. В опорните зъби се правят улеи с много малка дълбочина (около 1,5-2 мм), а ако имат съществуващи пломби или кариеси, на практика не се изпилява здрава зъбна тъкан. Лечението с адхезивни мостове протича в едно посещение. Постига се максимален естетичен резултат, поради липсата на метал във възстановяването. Адхезивните мостове имат значително ценово предимство в сравнение с мостовете от металокерамика, прескерамика и цирконий. Ако в бъдеще решите да си поставите имплант, можете да го направите, като адхезивният мост се премахва без последствия за носещите зъби.
За направата на адхезивни мостове са необходими определени условия. Възможно е заместване на един или два липсващи зъба. Лисващият зъб (зъби) не трябва да е последен в зъбната редица.