032 32 02 83

[email protected]

Д-р Александър Рималовски

  • Завършва Факултета по дентална медицина, МУ- гр. Пловдив през 2000 г.
  • Придобива специалност Ортодонтия през 2004 г.
  • Има участия в множество национални и международни научни конгреси, както и теоретико-практични курсове на водещи специалисти в областта на ортодонтията.