032 32 02 83

[email protected]

Имплантология

Имплантологията е съвременна дисциплина от денталната медицина, която има за цел да възстанови различни дефекти на зъбните редици- от един липсващ зъб до изцяло обеззъбени челюсти.
Зъбните имплантати представляват титаниеви винтове със специфична форма и специфично обработена награпавена повърхност. Поставянето на имплантатите е най-съвременния и биологичен начин за възстановяване на липсващите зъби, без да се налага изпиляване на съседни зъби, както налагат рутинните методи на неснемаемото протезиране. Те се имплантират в костта на мястото на дефекта. Това може да стане веднага след изваждане на зъба или по-късно. По-време на оздравителния процес костта обхваща имплантата, така че той става здраво свързан с нея- създава се структурна и функционална връзка между живата тъкан (кост) и чуждото тяло имплантат.
Имплантирането е хирургична дейност, която се извършва след подробен преглед и цялостен здравен статус на пациента. Извършва се пълна диагностика и анализ на рентгенографии и отпечатъци.

Използва се 3D навигация и изработване на хирургичен шаблон за максимална прецизност при поставяне на имплантата. Следва процес на оформяне на мястото за поставяне на имплантата на правилната му позиция. Сремежът ни е имплантатите да бъдат поставени прецизно, така че да гарантираме дългосрочност на успеха. Имплантирането се извършва след местна анестезия.
За период от 3 до 6 месеца имплантатите се остеоинтегрират в костта т.е около него се изгражда нова кост и той става здраво свързан с нея. След периода на остеоинтеграция върху имплантатите се поставят надсторйки (зъбни пънчета) , а върху тях протетичните конструкции- коронки, мостове или протези.
Понякога условията в дадена челюст не са подходящи за имплантиране и тогава се налагат някои допълнитени хирургични интервенции. Такива манипулации са присаждане на допълнитена кост, синус лифтинг (повдигане на пода на горночелюстния синус) , транспозиция на долночелюстния нерв.
Има асолютни и относителни привопоказания за поставянето на имплантати, които се съобразяват при първоначалният преглед от нашия специалист имплантолог.


В нашата клиника имплантологичните системи с които работим са: Straumann и MIS.
Грижи за имплантатите:
Всеки имплантат се нуждае от всекидневни грижи. Изисква се стриктно спазване на устна хигиена с контролни прегледи на 6 месеца.Специално внимание се отделя на венеца около имплантата и рентгенологична оценка на състоянието на прилежащата кост.