032 32 02 83

[email protected]

Корони и мостове

Корони

Показания за възстановявания на зъбите с корони има във всички случаи, когато в резултат на заболяване (зъбен кариес, дисплазии, ерозио) или механична причина (фрактура) е намалял обема на твърдите зъбни тъкани, променил се е нормалният анатомичен вид или разположението на зъба. Водещ принцип в работата ни е консервативния подход т.е. протетичното лечение с корони започва там, където се изчерпват възможностите на терапевтичната дентална медицина. Това е така, защото изработването на обвивни корони  изисква чувствително изпиляване на твърди зъбни тъкани под формата на конус, по определени правила. Изпиляването (прагово или безпрагово) извършваме под анестезия. Добре изработените корони перфектно възстановяват анатомията на увредения зъб и запазват твърдата зъбна тъкан, адаптират се към маргиналния венец, имат добър контакт със съседните зъби и възстановяват оклузията и артикулацията.

Мостове

Изработването на мостове се налага в случаите, когато има загуба на един или повече зъби. Това в различна степен нарушава дъвкателния акт, говорната функция и естетика. Ако не се възстановят така създадените дефекти, патологичните изменения се задълбочават: намалява пародонта на съседните зъби, прорастват антагонистите, появява се патологична подвижност и дислокация на ограничаващите дефекта зъби, лигавични и костни джобове и възпалителни заболявания на лигавицата.
За дълготрайността на моста е важна правилната преценка на големината на дефекта, оценка на факторите довели до него, оценка на стабилността и броя на опорните зъби. Следват етапи на изпиляване на зъбните пънчета, снемане на отпечатък, изработка на конструкцията в лаборатория, ажустиране и циментиране. Във всеки конкретен случай даваме и показания за орална хигиена и контролни прегледи.
След изпиляването се изработват временни корони (мостове) от пластмаса или  фотополимер. Те предпазават изпилените зъбни тъкани и възстановяват функциата и естетиката  до направата на окончателната конструкция от зъботехника.


Материалите за изработване на корони и мостове са:

  • Изцяло от метал или комбинация от метал и пластмаса по външната повърхност на зъба. Такива корони се изработват в зони, по-малко видими при говор и усмивка. Заради по-ниската естетика метални мостове се правят все по-рядко дори и при по-възрастни пациенти.
  • Металокерамични корони и мостове. Изградени са метална основа (кепе) и покрити изцяло от слой порцелан с цвета на зъба. Металокерамиката удовлетворява до известна степен естетическите изисквания на пациента и изискванията за здравина и затова е масово приложима. Но все пак металът под порцелана не пропуска светлината и придава известна „неестественост” на зъба.
  • Корони и мостове от чиста керамика и циркониева керамика. С тях се постигат най-естетични резултати, особенно при лечение на дефекти във фронта.
  • Корони и мостове от композит. Прилагат се в ограничени, по-малко натоварени зони, заради тяхната крехкост и промяна на цвета с времето.

В случаите, когато оставащите части от естествената зъбна коронка не са достатъчни по обем и устойчивост за оформяне на пънче за корона или мост, се налага предварително възстановяване чрез:

  • индиректно изработване на пинлей (лят коренов щифт)
  • поставяне на титанов винтов щифт с надстройка в предварително препарирания и обтуриран коренов канал, чрез навинтване и циментиране
  • поставяне на щифт от фибростъкло, в случаите, когато зъбното пънче ще се възстановява с чиста безметална керамика