032 32 02 83

[email protected]

Орална хирургия

В клиника „Дентетика“ предлагаме всички основни хирургични манипулации, които могат да се извършват в амбулаторни условия.
» апикална остеотомия
» операции на кисти (цистектомия)
» екстракция на пробили зъби
» оперативно отсраняване на ретенирани (непробили) и полуретенирани зъби
» корекция на френулума на езика и устните
» пародонтална хирургия
» имплантиране на кост
» пункция, инцизия и дренаж на абсцес
» реимплантация на зъб
» хемисекция на многокоренов зъб
» корекция на алвеоларен гребен
» тотална пластика на вестибулума или пода на устната кухина
» ексцизия на доброкачествени образувания
» разкриване на ретиниран зъб с ортодонтска цел
» открит кюретаж
» повдигане на пода на максиларния синус (sinuslift)
» затваряне на комуникация с максиларния синус
» шиниране при травми в лицево-челюстната област

Ретинирани и полуретинирани зъби
Ретинираните зъби представляват напълно оформени постоянни зъби, които не поникват в определените за всеки зъб срокове , не заемат определеното им място в зъбната редица, а остават включени в челюстната кост. Когато зъбите са изцяло покрити от кост те се наричат ретинирани, а когато част от коронката на зъбите са пробили костта, се наричат полуретинирани зъби. Ретинираните зъби могат да бъдат причина за възникването на фоликулярни кисти и възпалителни процеси, а при натиск върху съседни зъби могат да предизвикат резорбция на корените им и невралгични болки. Провежада се щателна анамнеза и клиничен преглед за потвърждаване на диагнозата. Назначават се рентгенографии за определяне на  точната локализация на зъба. Особено важно е да установи разположението и близостта на зъба спрямо максиларния синус и долночелюстния нерв. Лечението на този вид зъби се изразява в тяхното хирургично отсраняване или атипична екстракция. След местно обезоляване оперативната намеса се състои в оформяне на ламбо, трепанация (остраняване) на костта покриваща зъба, луксация и екстракция на зъба, ревизия на раната, адаптирне и зашиване на ламбото и постоперативни грижи.

Атипична екстракция
Атипичната (усложнена) екстракия е хирургичен метод, при който зъба се екстрахира от алвеолата, като се отпрепарира ламбо и се отсранява част от алвеоларната костна пластинка. Тя се прилага в следните случаи: фрактурирани корени дълбоко в алвеоларната кост, изоставени зъбни корени под нивото на алвеоларния гребен, зъби с хиперциментоза, полуретинирани и ретинирани зъби. След местно обезболяване атипичната екстракция протича в следната последователност: разрез и оформяне на ламбо, трепанация на челюстната кост, изваждане на корена, ревизия на раната, адаптиране и зашиване на ламбото и грижи за постоперативната рана.

Апикална остеотомия
Апикалната остеотомия представлява хирургичен метод, при който се отстранява кореновият връх на зъба заедно с патологичните периапикални тъкани (гранулом), след като се проведе екзактно кореново лечение. Чрез апикалната остеотомия се предотвратяват нежеланите ексракции и се запазват зъбите. Прилага се когато консервативното ендодонтско лечение не дава резултат. Апикалната остеотомия не се прилага при зъби с пародонтит или други заболявания на пародонта, зъби чиито корени са в близост до анатомични структури и има опастност от тяхното увреждане.
Зъбът подлежащ на операцията се лекува по правилата на ендодонтията, като кореновият канал се запълва с препресване на материал в периапикалното огнище. Точната локализация на гранулома се прави възоснова на предварително направена рентгенография. След локално обезболяване апикалната остеотомия протича в следната последователност: разрез и отпрепариране на ламбо, трепаниране на костта над върха на корена в областта на гранулома, прерязване и остраняване на кореновият връх, щателно изкюретиране на патологичните тъкани, заглаждане на костните ръбове, адаптиране и зашиване на ламбото. Следоперативно се назначава болкоуспокояващи медикаменти и антибиотик по показания. На следващия ден се прави контролен преглед и дават указания за орална хигиена. Конците се отсраняват на 7 ден. Заздравяването се контролира рентгенологично на 6-12 месеца до пълна осификация на кухината.

Хемисекция
Хемисекцията представлява хирургичен метод за запазване на част от зъб с патологични периапикални промени на един от корените на долночелюстни молари. Премахва се корена с патологични изменения заедно с прилежащата коронкова част.

Коренова ампутация
Представлява метод за премахване на корен с периапикални изменения
на многокоренов зъб като се запазва прилежащата коронка.

Лечение на възпалителни процеси в лицево-челюстната област
Възпалителните процеси вустната кухина и лицево-челюстната област най-често са в резултат на одонтогенна (зъбна) инфекция. Клинчните симптоми при острите възпалителни процеси от одонтогенен произход са: болка, подуване, повишаване на телестната температура, нарушаване на функциите на говор, дъвчене и гълтане, дехидратация на организма. Лечението си поставя за цел корекция на тези състояния, чрез локално и общо въздействие върху организма. Хирургичното лечение при острите възпалителни процеси е водещо. Правят се инцизии и се поставят дренажни системи с цел да се острани гнойно-некротичното огнище, източника на инфекция и да се прекъсне интоксикациата на организма. В борбата с ифекцията и интоксикацията се назначават антибиотици, нестероидни противовъзпалителни средства и общоукрепващи медикаменти.

Синус лифтинг
Синус лифтингът представлява повдигане на пода на горночелюстния синус при недостатъчен костен обем за поставяне на имплантати. Това е процедура, която се налага сравнително често при протезиране с имплантати, защото след екстракцията на естествените зъби на пациента, започва бърза загуба на костния обем на алвеоларния гребен на горната челюст. Основната идея на синус лифтинга е между синусната лигавица и наличната горночелюстна кост да се постави костна присадка, която с течение на времето да се интегрира към наличнта кост или да се резорбира и да се замести със здрава кост.