032 32 02 83

[email protected]

Ортодонтия

Ортодонтията е стоматологична специалност, която се концентрира върху изучаването и лечението на зъбно-челюстните деформации и аномалии. Те се дължат на неправилна позиция на зъбите, неправилно съотношение на челюстите или комбинация от тях. Освен това ортодонтията има и профилактична цел, защото недопускането или отстраняването на зъбно-челюстните деформации и аномалии играе роля за профилактиката на основни стоматологични заболявания като- кариес, заболяване на пародонта, смущения в челюстната става, на естетични и психологични смущения. Името ортодонтия идва от гръцката дума ortho означаваща правилен и odons със значение зъб. Ортодонтското лечение обикновено е свързано с правилното подреждане на зъбите, но може да се контролира и модифицира растежа и развитието на челюстните кости.
Ортодонтското лечение цели максимално правилна подредба на зъбите в двете челюсти, както и ефективна и функционална захапка. Има както естетични, така и функционални показания за провеждането му, които не се ограничават единствено в постигането на „красиво подредени зъби“, макар това да е най-видимата част от резултата. Целта е да се подобри дъвкането, както и съотношението между двете челюсти. Това води до промяна на цялостния вид на лицето, профила на устните, съотношението между трите лицеви дяла.
Лечението на ортодонтските аномалии се осъществява посредством ортодонтски апарати. Те могат да бъдат снемаеми и фиксирани– брекети.
Снемаемите ортодонтски апарати са подходящи при деца от 7 до 10 годишна възраст, когато има активна смяна на млечни с постоянни зъби.
Изработват се индивидуално за всяко дете, съобразно неговата деформация.
Брекетите се прилагат когато всички постоянни зъби са налични в устата. Решението за лечение с брекети се взима след обстоен анализ на предварително отлети гипсови модели, панорамни и сегментни рентгенографии на зъбите и челюстите, както и телерентгенография на цялата глава в профил. От този анализ се определят редица параметри на базата на които се поставя диагноза и се съставя план на лечение и прогноза за продължителността, етапите и крайния резултат от лечението. Едва тогава се пристъпва към фиксиране на брекетите. Брекетите се използват за лекуване на голяма част от ортодонтските аномалии. Лечението с тях е безболезнено, но продължително 1,5-3 години.